ARTIKKEL OREID

Vi inviterer til avduking av monumenter

for våre naboer, samarbeidspartnere og interessenter i Halden og omegn

tirsdag 17. september fra kl. 18.00 på Oreid

Velkommen til markeringen av at vi har bygd og ferdigstilt
nye monumenter og reist 40 boenheter på Oreid. Dette er en milepæl i Oreids moderne historie.

Vi tenner lysene i de nye monumentene ca kl 18.30. Servering av kaffe/kringle/boller.

Tilstede er grunneier Kolbjørn Selmer i Oreid Utvikling og Richard Olsen, direktør i HABO, vår hovedsamarbeidspartner.
For mer informasjon, kontakt Trygve Haug, markedsansvarlig/prosjektleder, Oreid:
trygve.haug@oreid.no. Tlf. 93 21 58 90