Det nest siste byggetrinnet på Oreid 1 er snart ferdigstilt, med HABO som utbygger og Norgeshus Ø-bygg som entreprenør. – 11 av de 12 leilighetene er solgt, så det er ingen grunn til å nøle for de som synes dette er fristende. Ta kontakt med DNB Eiendom Halden, oppfordrer prosjektleder og markedsansvarlig Trygve Haug.  

 52 av totalt 58 boenheter er straks levert

Snart i mål med første etappe: –Vi gleder oss stort til å sette i gang med Oreid 2!

• Området er opparbeidet og forskjønnet med turstier, lekeplasser, aktivitetstilbud og miljøfelt

 • Givende samarbeid med Halden Arbeid og Vekst 

 • Har skapt arbeid for mange haldensere 

• Attraktive boliger har bidratt til innflytting til ­kommunen

• Unge har kommet inn på boligmarkedet for ­første gang via konseptet «Leie-før-eie»

• Alt er basert på bærekraft og et ønske fra ­utbyggerne om å tilrettelegge for et godt liv i Halden

– Snart kan vi kvittere ut for første etappe. Nå gleder vi oss stort til igangsetting av Oreid 2, sier Trygve Haug, prosjektleder og markedsansvarlig for utbyggingen – og som selv har bosatt seg i dette unike boligområdet.  

Et godt liv for alle

Han tar oss rundt på området, og vi kan med selvsyn slå fast at første del av de ambisiøse og vidløftige utviklingsplanene av området er innfridd – og vel så det! Innimellom den spredte og varierte boligbebyggelsen har planleggerne vært rause med grønnfargen for felles hygge utomhus. En rekke sittegrupper og lekeapparater utgjør naturlige møteplasser og forteller at det gode livet i Halden ikke har aldersgrense. Her skal alle trives. 

Litt lenger opp i Orødgrenda er håndverkere fra Halden-bedriften Norgeshus Ø-bygg er i ferd med å ferdigstille det nest siste byggetrinnet, bestående av 12 leiligheter fordelt på tre firemannsboliger. 

– 11 av de 12 leilighetene er allerede solgt, opplyser Trygve. 

Da gjenstår det kun en seksmannsbolig som skal påbegynnes til høsten, før ­området som omfatter regulerings­planen Oreid 1 er fullført – helt i tråd med kommune­planens arealdel. Det vil si totalt 58 boenheter med ulik innpakking. Her er det alternativer både for førstegangs­etablereren, barnefamilien og senioren – en sammensetning som i sum gir et optimalt naboskap og trygt bomiljø. 

Leie-før-eie

Trygve gir honnør til HABO nettopp for å utvikle attraktive boliger for alle, og ­trekker spesielt fram konseptet «Leie-før-eie». Det vil si boliger for de som sliter med å komme seg inn på boligmarkedet på grunn av manglende egenkapital. Her kan de leie sin egen leilighet og bruke verdistigningen som egenkapital, og dermed kunne utløse lån til å kjøpe leiligheten. HABOs administrerende direktør Richard Olsen bekrefter at konseptet videreføres til deler av bolig­massen også for Oreid 2. 

– Ja, Oreid 2 er viktig også for de unge førstegangsetablererne, og vi vil satse på dette konseptet videre sammen med grunneieren i framtiden. Oreid-utbyggingen anser vi som et viktig prosjekt for hele Halden, understreker han. 

Trygve Haug understreker at både HABO og DNB Eiendom er svært ­viktige medspillere, henholdsvis som bolig­utvikler og eiendomsmegler. – Det samme er Norgeshus Ø-bygg som entreprenør og det fantastiske samarbeidet med Halden Arbeid og Vekst og Suveren Kommunikasjon AS. Sammen har vi skapt noe helt unikt her på Oreid som bidrar til å skape et godt liv for mange! 

Vil skape Framtidens Oreid 

Når Oreid 1 nå nærmer seg ferdigstilt, står utviklerne klare i startgropa til å ta fatt på neste etappe; Oreid 2, og håper og tror at de får nødvendige ­godkjenninger fra kommunen. Det vil si å regulere Oreid i tråd med de planer som hele tiden har ligget inne for området i kommunens ­dokumenter både på kort og lang sikt. 

– Det vil sikre helhetlig planlegging, samtidig som vi også kan legge ­føringer for at det blir satt av rause områder til ­offentlige formål, grøntdrag, idrett osv., sier grunneier og utbygger Kolbjørn Selmer. – Det er også den utviklings­planen vi hele tiden har kommunisert og jobbet etter, for å skape et godt bomiljø med permanente installasjoner for både eksisterende og nye beboere i området. 

Nå skal fremtidens Oreid skapes ­gjennom det samarbeidet eierne og HABO har utviklet over flere år. Arbeidet skal videreføres for området, med kombinasjonen av store fine grøntarealer og flotte boligområder med boliger for folk flest. 

– Dette har vi lagt grunnmuren for i første felt og er nå klare for å ta neste steg både i omfang og ambisjon. På området skal det derfor legges til rette for energi­fleksible løsninger med ambisjon om at Oreid på bakgrunn av sin størrelse og omfang skal være i stand til å produsere mesteparten – og helst alt av sin energi – lokalt på området. Da trenger vi forutsigbarhet, langsiktighet og en helhetlig tanke over tid, understreker han. 

Virkeliggjør «Det gode liv
i Halden»

Også Kolbjørn trekker spesielt fram Halden Arbeid og Vekst som et godt ­eksempel på deres intensjoner om å skape forutsigbarhet og gode rammevilkår for alle. 

– Vi er stolte over hva vi har fått til sammen med den herlige gjengen gjennom fem år. Alle involverte fra Halden Arbeid og Vekst har bidratt til å gjøre Oreid til et flott område for beboerne, barnehagen og hele Øberg- og Tistedal-området. Sammen skal vi fortsette å virkeliggjøre «Det gode liv i Halden»!

Det nest siste byggetrinnet på Oreid 1 er snart ferdigstilt, med HABO som utbygger og Norgeshus Ø-bygg som entreprenør. – 11 av de 12 leilighetene er solgt, så det er ingen grunn til å nøle for de som synes dette er fristende. Ta kontakt med DNB Eiendom Halden, oppfordrer prosjektleder og markedsansvarlig Trygve Haug.  

– Her kommer Oreid 2 med 110–120 boenheter, sier en begeistret Trygve Haug. – Men vi vil samtidig bevare store friområder og grøntlunger, påpeker han. 

– Her kommer Oreid 2 med 110–120 boenheter, sier en begeistret Trygve Haug. – Men vi vil samtidig bevare store friområder og grøntlunger, påpeker han.