OREID – Haldens "nye" bydel

UTSOLGT

52 av 52 boenheter er Solgte og ferdigstilte

 Eneboliger • Tomannsboliger •  Flermannsboliger • Store grønt­områder • Arealer for idrett og aktivitet • Turløype • Naturlekeplass  • BMX sykkelbaner

Illustrasjostegninger. Avvik må påregnes.

NYTT BYGGETRINN

Nye flotte boliger i 6-mannsbolig

Kommer for salg!

Aktuelt

Vi gleder oss stort til å sette i gang med Oreid 2!

52 av totalt 58 boenheter er straks levert

Se vår nyeste brosjyre

Stadig flere flytter inn

Over 30 boenheter solgt

Enkelt grep for å forebygge smitte

Les vår plakat

Unikt samarbeid

Oreid Utvikling og Halden Arbeid og Vekst

Alt er mulig

Enhjørningen skal prege Oreid

Om boligprosjektet Oreid

Oreid boligfelt ligger noen kilometer øst for Halden by. Området som er på ca. 420 mål har variert terreng som utvikles for boliger, friområder, aktiviteter og servicefunksjoner. Deler av dette utvikles for boliger, friområder, aktiviteter og servicefunksjoner i en trinnvis prosess

På Oreids område finnes:

BOLIGER FOR ALLE

AKTIVITETER

I NÆRMILJØET

OVERSIKT BYGGETRINN:

Området

Det unike med dette prosjektet, er at ­utbygger Kolbjørn ­Selmer i Oreid Utvikling startet ­utvikling av det flotte kultur­landskapet og tilrettela det for allmennheten ­parallelt med regulerings­arbeidet. 

Her ønsket de velkommen til opp­arbeidede lekeområder og en to ­kilometer lang natursti allerede før den første boligen var solgt. Stien er merket, ­tematisert og skiltet med utgangspunkt i områdets landskap, vege­tasjon og historie. Her er det også satt ut benker og krakker. Et flott sted både store og små og barna i Espira ­barnehage (som er fylt opp til siste plass og skal utvides) er daglig på nye eventyr i Hekseskogen og Eventyrskogen!

Også skogsområdene utenfor ­stiene er i en ­kontinuerlig forskjønning. Her har Oreid ­Utvikling etablert et samarbeid med den lokale arbeids­markedsbedriften «Arbeid og vekst», som gir deltagerne nyttig sosiali­serings- og arbeidstrening. Tar vi også med at det er etablert BMX-baner i samarbeid med Aremark BMX-klubb, og at Oreid er sponsor av Comets unge ­supportere «Mini-VIP-en», forstår vi at ­utbyggerens visjonen om å bidra til å skape et godt liv i Halden er mer enn svulstige ord på et dokument!

Bredt eierskap

Arbeidsgruppa har fått sin egen, ­merkede camp, og «Mini-VIP-en» har sin egen signatur knyttet til en av rasteplassene. I tillegg til det som ­allerede er opparbeidet, er det ­flere utendørs møteplasser for ­aktiviteter for både store og små, som lekeplass, volleyball­bane og fotballbane.

Galleri

BYGGETRINN 5 - FIREMANNSBOLIGER

BYGGETRINN 4 - ENEBOLIGER:

BYGGETRINN 3 - TOMANNSBOLIGER:

Kontakt oss

Linda Torp Skogli

Eiendomsmegler DNB

Tlf. 414 24 189

Trygve Haug

Markedsansvarlig / Prosjektleder

Tlf. 93 21 58 90

HABO/ Richard Olsen

Tlf. 69 21 37 77

Oreid Utvikling og HABO er i det 5. året med godt og unikt samarbeid.
Vi er stolte av det vi har oppnådd så langt og håper og ønsker et ­langsiktig, trygt og godt ­samarbeid videre – med flott vekst og ekspansjon.

Våre samarbeidspartnere